Když houkne siréna

Zde se pokusíme stručně a obecně popsat, co se přibližně děje, když se ozve siréna – tzn. když je vyhlášen poplach pro naši jednotku. Jakožto kategorie JPO III musíme vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Jen pro upřesnění – při požárním poplachu houká siréna kolísavým tónem po dobu jedné minuty – 25 sekund hučí, 10 sekund klesá a 25 sekund opět hučí.

  • Takže začneme tím, že se spustí požární poplachová siréna. V obci je jedna – na hasičárně/obecním úřadě. Spouštět je lze jak dálkově (ze stanice HZS MSK ÚO Frýdek-Místek, popř. z HZS MSK v Ostravě, tzn. z okresního nebo krajského operačního a informačního střediska) tak manuálně pomocí tlačítka na zdi budovy hasičské zbrojnice. Je třeba připomenout, že když houká siréna, je to velká výzva pro občany, aby se začali pídit „kde hoří“. tzn. pro většinu starousedlíků „drben“, že se začnou místní temata točit kolem toho kde hoří a proč hoří.
  • Sirénu samozřejmě většina členů zásahové jednotky uslyší a vydá se jakýmkoli možným nejrychlejším způsobem k hasičárně. Takže se někteří doběhnou, jiní dojedou na kole, auty a někteří naskočí na svou neohroženou babetu a jedou jimž jim síly stačí – prostě se dostaneme k hasičárně jak nejrychleji to jen jde.
  • Ve chvíli oblékání jsou už zhruba známy počty lidí, kteří se dostavili, takže se z přítomných velitelů a řidičů určí kdo bude velet a kdo řídit (posléze obsluhovat cisternu). V zásahové jednotce máme 2 velitele a 3 řidiče. Téměř pravidlem je, že řidič je zároveň i strojník (těch je v jednotce 3)- řidič bez osvědčení strojníka vyjíždí jen v krajním případě. Co se týče osvědčení – velitel jednotky a velitelé družstev musí mít příslušné školení, stejně jako mají své osvědčení strojníci a nositelé dýchací techniky (osvědčení nositele dýchací techniky má většina zásahové jednotky). Na řidiče je kladeno požadavků více – musí mít nejméně 21 let, vlastnit příslušné řidičské oprávnění (CAS je skupina „C“) a být proškolen pro jízdu s majákem – tzn. mít profesní osvědčení o proškolení ze zákona 247/2000 Sb. §48/1 písm. a) c). Řidič potom zpravidla vyjíždí CASkou před hasičárnu, velitel se hlásí vysílačkou na OPIS (operační a informační středisko) do Frýdku-Místku. Touto cestou se dozví kde a co hoří, popřípadě jestli máme vyjet nebo jenom čekat v záloze. Minimální počet lidí pro výjezd je 1+3.
  • Ostatní členové dovybavují vozidlo podle druhu zásahu, který jim ohlásí velitel – např. hoří-li les, přibírají se svítilny (lesní požáry trvají déle a musí se zpravidla dohlídavat i přes noc), více lopat a podobných jednoduchých hasebních prostředků, v případě požáru budovy se doplní dva stálé dýchací přístroje ve voze dalšími apod.
  • Ještě jednou se zkontrolují lidi, materiál a vyjíždí se k zásahu. Zpravidla nám celý tento proces trvá přibližně 4 minuty.